การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Wast School)
วันที่ 22 กันยายน 2561
ณ หอประชุม ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปากเกร็ด

42269286 1501792233256662 6314177098550345728 o

 

On Screen Facebook Popup by Infofru

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

Close