ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อ.ส.ค.อีสานร่วมกับองค์กรเครือข่าย ร่วมกับ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และ  ตัวแทนจากบริษัท เต็ดตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

และนางสาวชยาภัสร์ แสงมี หัวหน้าศูนย์ข่าวร่วมด้วยช่วยชาวบ้าน ฮอต นิวส์ ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี-ผ้าป่ากล่องนมเปล่า

โดยมีพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านนาคู ร่วมทอดผ้าป่าจำนวนมาก

การทอดผ้าป่าสามัคคี – ผ้าป่ากล่องนมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศ ที่ผู้ทำบุญนำกล่องนมเปล่ามาทำบุญนอกเหนือจากปัจจัยตัวเงิน

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาลาการเปรียญอเนกประสงค์หลังใหม่ ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน

และสาธารณประโยชน์ของชาวบ้าน เช่นโครงการเยาวชน,โครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญ, โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ

แผ่นกระเบื้อง Eco-Board และEco-Roof ที่รีไซเคิลจากกล่องนมยูเอชที

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, บริษัทไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และบริษัท เต็ดตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

ได้มอบกระเบื้องปูพื้น จากวัสดุรีไซเคิลกล่องนม จนกลายมาเป็นกระเบื้อง Eco-Board และEco-Roof มอบให้กับวัดสระชัย เป็นจำนวน 650 แผ่น คิดเป็นเงิน 312,000 บาท

ทั้งได้เงินสบทบทุนสร้างศาลาจำนวน 625,670 บาท จากผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วย

ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างศาลาการเปรียญเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการจัดการกล่องเครื่องดื่มอย่างยั่งยืน

ด้วยการนำส่งกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

และปลูกจิตสำนึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนร่วมกันอีกด้วย

On Screen Facebook Popup by Infofru

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

Close