บริษัท ไฟเบอร์ พัฒน์ จำกัดพิธีส่งมอบบ้านแก่ผู้พิการ "บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร

On Screen Facebook Popup by Infofru

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

Close