วัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการในด้าน อุปกรณ์การแพทย์และผู้ปวยติดเตียง

On Screen Facebook Popup by Infofru

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

Close